Schilderwerk


Zo ongeveer 1 x per 4 a 5 jaar dient een woning aan de buitenkant geschilderd te worden.

Begonnen wordt met een grondige inspectie van de woning. Gekeken wordt:
• of de woning al aan een schilderbeurt toe is
• is er sprake van houtrot en zo ja, hoe is dit te herstellen
• bepalen van de gewenste kleuren, in overleg met de klant.

Hierna wordt een uitgebreide offerte gemaakt voor de klant, die drie maanden geldig is.
Na akkoord van de klant wordt er een afspraak gemaakt hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd.
Gewerkt wordt altijd met Sikkens producten, die garant staan voor een mooie kwaliteit en een lange levensduur. Rotte plekken worden, indien mogelijk, vakkundig gerestaureerd met 2-componenten-plamuur, of worden vervangen door nieuw hout.

Ook is het mogelijk een tussentijdse kleine onderhoudsbeurt uit te laten voeren, b.v. alleen het houtwerk wat al aan een schilderbeurt toe is, b.v. de glaslatten, de liggende delen of het houtwerk aan de zuidkant van de woning.